Promienniki podczerwieni umożliwiają znaczną redukcję efektu stratyfikacji powietrza, szczególnie kłopotliwego przy ogrzewaniu obiektów wysokich. Bezwładność procesów wytwarzania i przekazywania energii jest najmniejsza spośród wszystkich wytworzonych przez człowieka systemów grzewczych. Tylko promienniki umożliwiają natychmiastową poprawę komfortu cieplnego poprzez bezpośrednią dystrybucję promieniowania w bezpośredniej odczuwalnej postaci ciepła, odbieranego poprzez znajdujących się w polu jego działania ludzi. Promieniowanie podczerwone nie powoduje ruchów powietrza co ma wielkie znaczenie w zakładach produkcyjnych, gdzie ruch powietrza nie jest mile widziany z uwagi na możliwość kłębienia się cząsteczek kurzu. Ponadto montaż sufitowy pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej ogrzewanych hal. Rurowe promienniki podczerwieni przeznaczone są do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń wielkokubaturowych w sposób całościowy lub strefowy uwzględniający bezpośrednie ogrzewanie wybranego fragmentu obiektu.

Rurowy promiennik podczerwieni jest urządzeniem grzewczym przekazującym energię na zasadzie promieniowania podczerwonego. Głównym źródłem promieniowania jest energia powstała na skutek spalającego się gazu wewnątrz promiennika. Temperatura jaką osiąga promiennik w bezpośredniej okolicy rury promieniującej waha się w okolicach 400°C. Powstała w ten sposób energia jest przekazywana do otoczenia na zasadzie promieniowania z uwzględnieniem ogrzewania wszystkiego co znajduje się w zasięgu działania promieni podczerwonych.

Promiennik rurowy

Budowa promiennika rurowego – zasadniczym elementem promiennika jest emitor składający się z rury promieniującej ze stali aluminiowanej pokrytej lakierem silikonowym temperaturowym. W modelach o większej mocy dodatkowo początkowe odcinki rury promieniującej (od strony palnika o długości 3mb) wykonane są ze stali kwasoodpornej. Bezpośrednio nad rurą promieniującą znajduje się reflektor, zwany potocznie odbłyśnikiem lub ekranem, mający na celu odbicie promieniowania podczerwonego w kierunku oczekiwanym przez użytkownika. Reflektor w zależności od modelu może być w wykonaniu ze stali nierdzewnej polerowanej lub polerowanego aluminium.

Działanie promiennika uzależnione jest od palnika wyposażonego w automatykę zapewniającą kontrolę pracy oraz bezpieczeństwo. Hermetyczność układu gwarantuje szczelna obudowa palnika z komorą spalania. Palnik posiada elektroniczny system zapłonu oraz jonizacyjną kontrolę płomienia. W skład palnika wchodzi: elektrozawór gazowy z wbudowanym stabilizatorem ciśnienia gazu oraz urządzeniem soft start. Elektrozawór współpracuje z presostatem kontrolującym szczelność układu. Zapłon mieszanki powietrzno/gazowej następuje automatycznie przy udziale elektrozaworu kompatybilnego z systemem sterowania.

Zalety ogrzewania promiennikowego:

 • brak konieczności ogrzewania powietrza,
 • niska bezwładność,
 • wysoka sprawność cieplna do 92%,
 • ciepło skoncentrowane przy posadzce,
 • bardzo duża dynamika systemu,
 • prosta modułowa konstrukcja,
 • nie wzbudzają ruchu powietrza,
 • oszczędności czynnika grzewczego od 30% przy ogrzewaniu całego obiektu do 50% przy ogrzewaniu strefowym/stanowiskowym,
 • możliwość wydzielenia dowolnej ilości stref grzewczych,
 • wyrzut spalin na zewnątrz (w przypadku zastosowania promienników rurowych),
 • idealny system sterowania umożliwiający wyłączanie odrębnych promienników w strefie.