Nagrzewnice gazowe są urządzeniami grzewczymi przekazującym energię na zasadzie nadmuchu. Głównym źródłem ciepła jest energia powstała na skutek spalającego się gazu wewnątrz komory spalania będącej częścią wymiennika. Temperatura jaką osiąga wymiennik nagrzewnicy jest odbierana poprzez nadmuch skierowany bezpośrednio na wymiennik dzięki wbudowanemu w konstrukcję nagrzewnicy wentylatorowi osiowemu lub promieniowemu.

Nagrzewnice gazowe nadmuchowe umożliwiają szybkie nagrzanie kubaturowe z uwzględnieniem bezpośredniego lub pośredniego ogrzewania oraz wentylacji wszelkiego rodzaju obiektów. Charakterystyczna dla tego rozwiązania mała bezwładność systemu grzewczego, bezpośrednie i natychmiastowe wytwarzanie ciepła, brak strat związanych z przesyłem oraz wysoka dynamika sprawiają, że system ogrzewania nadmuchowego wykazuje znacznie lepszą ekonomikę eksploatacji niż tradycyjne systemy wodne centralnego ogrzewania.

Nagrzewnice gazowe nadmuchowe przeznaczone są do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń wielkokubaturowych w sposób całościowy z uwzględnieniem zachowania jednolitej równomiernej temperatury obiektu.

Nagrzewnice gazowe nadmuchowe stosowane są w obiektach użyteczności publicznej, halach produkcyjnych, magazynach, obiektach sportowych, halach handlowych, myjniach, drukarniach, warsztatach samochodowych w obiektach sakralnych itp.

nagrzewnice

Budowa nagrzewnicy gazowej nadmuchowej – zasadniczym elementem nagrzewnicy jest wysokoefektywny wymiennik wykonany ze stali nierdzewnej charakteryzujący się dużą powierzchnią cieplną. Nadmuch powietrza w zależności od modelu składa się z jednego, dwóch, trzech lub czterech wentylatorów osiowych bądź promieniowych. Wentylatory wytwarzają bezpośredni strumień powietrza lub umożliwiają zasilenie kanałów dystrybucji powietrza. Czyszczenie i konserwację ułatwiają specjalnie do tego celu skonstruowane odkręcane pokrywy rewizyjne. Obudowa nagrzewnicy wykonana została ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkiem epoksydowym, wytrzymałym na wysokie temperatury. Typoszereg stosowanych urządzeń daje możliwość wyboru zastosowania urządzeń zasilanych gazem ziemnym, płynnym lub lekkim olejem opałowym. Do oferowanych urządzeń Producent zapewnia osprzęt obejmujący oprócz nagrzewnic akcesoria niezbędne do wykonania kompletnego systemu grzewczego takie jak: przewody powietrzne i spalinowe, filtry, czerpnie, przepustnice, komory mieszania, konstrukcje montażowe, sterowniki, termostaty.