Ceramiczne promienniki podczerwieni przeznaczone są do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń wielkokubaturowych w sposób całościowy lub strefowy uwzględniający bezpośrednie ogrzewanie wybranego miejsca lub fragmentu hali.

Ceramiczny promiennik podczerwieni jest urządzeniem grzewczym przekazującym energię na zasadzie promieniowania podczerwonego. Głównym źródłem promieniowania jest energia powstała na skutek spalającego się bezpłomiennie gazu na powierzchni płytek ceramicznych promiennika. Temperatura jaką osiąga promiennik w okolicy powierzchni spalania bezpłomieniowego waha się w okolicach rzędu 900°C. Powstała w ten sposób energia jest przekazywana do otoczenia na zasadzie promieniowania z uwzględnieniem ogrzewania wszystkiego co znajduje się w zasięgu działania promieni podczerwonych.

Promienniki podczerwieni umożliwiają znaczną redukcję efektu stratyfikacji powietrza, szczególnie kłopotliwego przy ogrzewaniu obiektów wysokich. Bezwładność procesów wytwarzania i przekazywania energii jest najmniejsza spośród wszystkich wytworzonych przez człowieka systemów grzewczych. Tylko promienniki umożliwiają natychmiastową poprawę komfortu cieplnego poprzez bezpośrednią dystrybucję promieniowania w bezpośredniej odczuwalnej postaci ciepła odbieranego poprzez znajdujących się w polu jego działania ludzi. Promieniowanie podczerwone nie powoduje ruchów powietrza co ma wielkie znaczenie w zakładach produkcyjnych, gdzie ruch powietrza nie jest mile widziany z uwagi na możliwość kłębienia się cząsteczek kurzu. Ponadto montaż naścienny lub sufitowy pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej ogrzewanych hal.

Budowa promiennika ceramicznego – zasadniczym elementem promiennika jest emitor składający się z perforowanych płytek ceramicznych osłoniętych reflektorem, zwanym potocznie odbłyśnikiem. Reflektor i wspomniane płytki ceramiczne umieszczone są na korpusie głównym, w którym następuje równomierne rozprowadzenie gazu. Na powierzchni płytek ceramicznych następuje spalanie mieszanki powietrzno-gazowej z gazu ziemnego lub płynnego pobranego przez elektrozawór gazowy. Zapłon mieszanki następuje automatycznie przy pomocy iskry powstałej między elektrodami, a obudową promiennika wygenerowanej przez sterownik urządzenia. Moc promiennika zależy od wielkości elementu ceramicznego oraz dostarczonego gazu.

Zalety ogrzewania promiennikowego:

  • brak konieczności ogrzewania powietrza,
  • niska bezwładność,
  • wysoka sprawność cieplna do 92%,
  • ciepło skoncentrowane przy posadzce,
  • bardzo duża dynamika systemu,
  • prosta modułowa konstrukcja,
  • nie wzbudzają ruchu powietrza,
  • oszczędności czynnika grzewczego od 30% przy ogrzewaniu całego obiektu do 50% przy ogrzewaniu strefowym/stanowiskowym,
  • możliwość wydzielenia dowolnej ilości stref grzewczych,
  • idealny system sterowania umożliwiający wyłączanie odrębnych promienników w strefie.