Destratyfikatory służą do mieszania mas powietrza w hali tj. zbijania zalegającego ciepłego powietrza z pod sufitu ku posadzce. System pozwala na podniesienie sprawności istniejącego systemu grzewczego opartego o dowolne źródło zasilania, poprzez bezpośrednie zmniejszenie częstotliwości załączania nagrzewnicy lub promiennika co ma bezpośredni wpływ na zużycie paliwa.

Charakterystyka systemu

Destratyfikatory służą do wyrównywania temperatur w budynkach wielkokubaturowych. Korzyści z ich stosowania osiąga się w obiektach o dużych lokalnych źródłach ciepła i wysokościach powyżej 6 m, głównie w przypadkach zalegania znacznie dużych mas ciepłego powietrza pod powierzchnią stropu. Praca Destratyfikatorów jest okresowa. Destratyfikatory uruchamiane są w momencie wystąpienia 2,5°C różnicy temperatur między górną częścią hali a strefą przebywania ludzi. Włączenie i wyłączenie sterowane jest termostatem umieszczonym przy Destratyfikatorze, pracą grup Destratyfikatorów może być sterowana poprzez programator sterujący pracą termostatów umieszczonych na Destratyfikatorze w strefie działania urzadzeń.

System oparty na destratyfikacji składa się z:

  • wentylatora osiowego,
  • regulatora prędkości obrotowej,
  • programatora regulującego czasem pracy Dstratyfikatorów.
destry
dystr

Sterowanie cyrkulacją:

Przy zastosowaniu dwóch czujników urządzenie to mierzy temperaturę przy posadzce i przy suficie. Jeżeli różnica temperatur przekroczy nastawioną wartość to Destratyfikatory włączają się automatycznie.

Sterowanie prędkości obrotów:

W zależności od potrzeb ale i wysokości obiektu stosujemy pięciostopniowe regulatory prędkości obrotowej Destratyfikatorów. Istnieje możliwość łączenia w grupy 3, 6, 10 lub 20 Destratyfikatorów.

Zalety

  • bardzo duży wydatek powietrza dzięki wyposażeniu w cichobieżny wydajny wentylator,
  • niezawodność w ciężkich warunkach pracy,
  • wbudowany termostat pomieszczeniowy z regulatorem sterującym pracą Destratyfikatora,
  • urządzenie posiada znak CE,
  • produkt polski.

Montaż:

Instalacja urządzenia musi zostać wykonana przez wykwalifikowany personel zgodnie z danymi zalecanymi przez producenta. W przypadku montażu niezgodnego z instrukcją lub przez niewykwalifikowany personel, producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu urządzenia oraz za powstałe w wyniku tego szkody. Destratyfikator powinien być zainstalowany pod sufitem w pozycji poziomej z nadmuchem skierowanym ku dołowi. W celu zapewnienia poprawnej pracy urządzenia należy je zamontować poziomo pod sufitem tak, aby strumień powietrza skierowany był prostopadle do podłogi. Poprawna praca Destratyfikatora wymaga także zachowania określonych odległości od otaczających ją obiektów. Destratyfikatory DS montuje się za pomocą łańcuchów montażowych. Instalacja elektryczna powinna być wykonana z uwzględnieniem odpowiednich przepisów.